Bezpieczne zarządzanie wirtualnymi elektrowniami w Europie

solar

Instalacje słoneczne

Aktualnie fotowoltaika pokrywa 3,5% całkowitego zapotrzeowania na prąd w Europie i 6% obciążenia w okresach szczytowych.

Czytaj więcej

wind

Energia wiatrowa

W roku 2014 zainstalowanych było w Europie 134 GW mocy. Ponad 1/4 z tego dają instalacje wiatrowe z Niemiec, Hiszpanii i Wlk.

Czytaj więcej

water

Energią odnawialną o najdłuższej tradycji jest energia wodna z 35% udziałem w miksie energetycznych Europy.

Czytaj więcej

biogas

Biogaz

Zainstalowane w Europie biogazownie dadzą do 2020 r. do 8,6 GW energii.

Czytaj więcej

cogeneration

Kogeneracja

Wiele tysięcy jednostek kogeneracyjnych stanowi siłę napędową przełomu energetycznego. W niezawodny sposób produkują

Czytaj więcej

landfill

Gaz wysypiskowy

W Niemczech zainstalowane jest 250 MW mocy wytwórczej energii elektrycznej z gazu, pochodzącego z wysypisk śmieci.

Czytaj więcej

biomass

Biomasa

50% produkowanych w Niemczech peletów drzewnych jest spalane w elektrowniach holenderskich i belgijskich.

Czytaj więcej

virtual power plant

Wirtualna elektrownia

Ponieważ źródła rozproszone często nie posiadają minimalnej wielkości i brak im warunków technicznych, nie mogą one brać udziału w rynkach. W takim przypadku pomocne są wirtualne elektrownie. ‎Dzięki łączeniu mocy źródeł elektrownie wirtualne oferują energię na rynkach w

Czytaj więcej

energy market

Perspektywa dia Europy

Decyzje Rady z października 2014 są istotnym ustaleniem strategicznych kierunków. I tak np. udział energii odnawialnych w zużyciu energii do roku 2030 ma wzrastać co najmniej 27% rocznie.

Czytaj więcej