Szanse

Na tle strukturalnie spadających marż, Austria stoi również przed wyzwaniem efektywnego organizowania głównej działalności i opracowywania nowych jej modeli. Ponad granicami branż będą się tworzyć nowe łańcuchy tworzenia wartości. Właśnie sprzedaż energii stanie się przy tym innowacyjnym motorem napędowym przełomu energetycznego. Ponieważ zmiana strukturalna jest wyzwaniem.

Udział odnawialnych nośników energii w końcowym zużyciu energii brutto powinien w roku 2020 wynosić 34% – odpowiada to 108 TWh. Przyczyni się to do tego, że emisja CO2 spadnie w stosunku do roku 2005 o 20%. Dalekosiężnym celem jest produkcja energii elektrycznej z OZE w celu całkowitego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w Austrii. Ma to mieć miejsce już w roku 2030.