Rynek energii Austria

W Austrii tradycyjnie centralą rolę w produkcji prądu odgrywają przepływowe elektrownie wodne. Już od ponad 100 lat elektrownie wodne zapewniają zaopatrzenie w energię np. młynów zbożowych i tartaków. Do 50% produkowanej dziś energii elektrycznej może być uzyskiwane z przepływowych elektrowni wodnych, a dalsze 17% z elektrowni szczytowo-pompowych. Aktualnie w obszarze Alp znajduje się prawie 550 przepływowych elektrowni wodnych, które często znajdują się nad rzekami Dunaj i Drau. Do tego dochodzi 100 elektrowni szczytowo-pompowych w obszarach górskich.

Mimo to kraj ma niedobory energii elektrycznej. Austria w coraz większym stopniu skazana jest na import, ponieważ rozbudowa elektrowni wodnych jest hamowana i powoduje to zakłócenia na giełdach energii. Ponadto koszty regulacyjne i koszty powodowane przez państwo, obciążają pozycję konkurencyjną Austriaków. Prowadzi to zakłóceń równowagi: i tak 11% ekoprądu kosztuje klienta energii elektrycznej tyle, ile warta jest na rynku 1/4 całej austriackiej produkcji energii elektrycznej.