Projekt dena-RES

Na tle tych wydarzeń spółka obrotu energią e2m przy wsparciu Niemieckiej Agencji Energii (dena) podejmuje od jesieni 2015 r. konkretne działania w celu wdrożenia na polskim rynku własnej, sprawdzonej wirtualnej elektrowni. Ma to na celu utworzenie i długotrwałą eksploatację na polskim rynku energii wirtualnej elektrowni w ramach istniejącej w Niemczech infrastruktury firmy e2m. W tym celu konieczna jest adaptacja oprogramowania i części hardwarowej do wymagań rynku polskiego. 
Dalszym celem jest stworzenie na polskim rynku trwałej struktury sprzedażowej i użytkowej. Obejmuje to oprócz eksploatacji elektrowni również doradztwo i wsparcie przy tworzeniu możliwości zdalnego sterowania polskich instalacji wytwarzania lub odbioru energii elektrycznej oraz włączenie ich do elektrowni agregacyjnej. e2m zarządza już kompletną infrastrukturą dla bezpiecznej eksploatacji wirtualnych elektrowni i jest certyfikowana na całą Europię.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym.

W ramach programu Renewable-Energy-Solutions, Niemiecka Agencja Energii (dena) wspiera realizację tej przykładowej transgranicznej współpracy. Projekt ten odpowiada głównym założeniom programu, którymi są wdrażanie i długotrwała eksploatacja innowacyjnych i sprawdzonych niemieckich technologii w innych krajach Projekt dena-RES Polska jest realizowany w ramach powołanego przez dena do życia i wspieranego przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach “Inicjatywa Eksportowa Energia” programu dena-RES.

Program dena-RES
Niemiecka Agencja Energii Agentur (dena)

Deutsche Energie-Agentur (dena) – Niemiecka Agencja Energii – jest centrum kompetencji efektywności energetycznej, odnawialanych źródeł energii i inteligentnych systemów energetycznych. Celem dena jest by energia była wytwarzana i wykorzystywana możliwie wydajnie, niezawodnie, tanio i przyjaźnie dla klimatu – na poziomie narodowym i międzynarodowym. W tym celu dena współpracuje z działaczami sceny politycznej, gospodarczej i społecznej. Udziałowcami dena jest Republika Federalna Niemiec, Grupa Bankowa KfW, Allianz SE, Deutsche Bank AG oraz DZ BANK AG. www.dena.de/en

Niemiecka Inicjatywa Eksportowa Energia

Transfer doświadczeń z branży energetycznej, promowanie handlu zagranicznego oraz wsparcie rozwoju międzynarodowej współpracy są częścią Niemieckiej Inicjatywy Eksportowej Energia, koordynowanej i finansowanej przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki. Inicjatywa ta umożliwia nawiązywanie kontaktów i wykorzystwanie szans biznesowych w Niemczech i za granicą, prezentuje projekty pilotażowe oraz ułatwia budowanie potencjału. www.german-energy-solutions.de/en

dena-Renewable-Energy-Solutions-Solutions (Program dena-RES)

W ramach programu dena-RES Deutsche Energie-Agentur (dena) – Niemiecka Agencja Energii – wspiera przedsiębiorstwa branży energii odnawialnych w rozpoczynaniu działalności na nowych rynkach. Na atrakcyjnych rynkach docelowych zostaje na reprezentatywnych budynkach przy wsparciu promocyjnym i reklamowym instalowana infrastruktura energetyczna, która jest następnie obszernie wspierana poprzez działania PR-owe, marketingowe i szkoleniowe. Te wspieranie przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki (BMWi) w ramach „Inicjatywy Eksportowej Energia“ projekty pokazowe mają na celu prezentację jakości niemieckich produktów branży energii odnawialnej i ułatwienie uczestniczącym przedsiębiorstwom wejście na rynek z długofalową perspektywą. http://www.german-energy-solutions.de/en/res