Rynek energii Niemcy

Ustawa o Energii Odnawialnej (EEG), która weszła w życie po raz pierwszy w roku 2000, jest silnikiem napędowym przełomu energetycznego i ekspansji energii odnawialnej w Niemczech. Długoterminowym celem ekspansji jest osiąnięcie udziału 80% energii odnawialnej w spożyciu energii brutto w Niemczech w roku 2050. Działania, jak zobowiązanie do bezpośredniej rynkowej sprzedaży energii, model premii rynkowych, liberalizacja rynku usług systemowych oraz premia za uelastycznienie oferują większy bodziec dla operatorów rozproszonych źródeł energii, aby integrować swoje instalacje z rynkiem energii. Integracja ta odbywa się z reguły za pomocą wirtualnych elektrowni.