Szanse

Wirtualne elektrownie będą w przyszłości odgrywać centralną rolę. Dodatkowe otwarcie rynków usług systemowych również dla małych rozproszonych źródeł energii, a specjalnie dla wirtualnych elektrowni, np. przez skrócenie okresów oferowania poszczególnych produktów energii regulacyjnej, przyniesie ze sobą dodatkowy impuls wzrostowy dla tych technologii. Coraz bardziej znaczącym czynnikiem opłacalności instalacji wytwarzania na niemieckim rynku energii są na przykład karne płatności za odchylenia wprowadzanej ilości energii od zadanego grafiku wytwarzania – tzw. energia bilansująca. Wirtualne elektrownie mogą dzięki elastyczności szybko reagować na nieprzewidziane odchylenia i pomagać w ten sposób w istotnym zmniejszaniu kosztów energii bilansującej.

Jaki potencjał mają wirtualne elektrownie e2m w całej Europie, pokazuje aktualny Projekt dena-RES.