Projekt dena-RES w Polsce

Projekt dena-RES w Polsce

Europejskie rynki energii harmonizują cię. Sprawdzone w Niemczech modele sprzedaży, jak na przykład premia rynkowa lub rynkowa sprzedaż energii odnawialnej, są w ich głównych zarysach przejmowane przez kraje sąsiednie, jak Francja i Polska. Akcent kładziony jest na optymalizację i uelastycznienie istniejących instalacji. Polskie prawo energetyczne, które weszło w życie 1 lipca 2016 r. i wprowadza obowiązek rynkowej sprzedaży energii, oferuje znakomitą szansę rynkową.

Na tle tej dynamiki Energy2market GmbH (e2m) stawia przy wsparciu Niemieckiej Agencji Energii (dena) na konkretne działania, aby wykorzystać wypróbowaną, stale rozwijaną Wirtualną Elektrownię, również w lokalnych, polskich strukturach sprzedaży. W ramach Projektu dena-RES Polska e2m rozpoczęła już na jesień 2015 r. swoje działania za pośrednictwem założonego w tym celu przedstawicielstwa e2m w Poznaniu.

Ma to na celu utworzenie i długotrwałą eksploatację na polskim rynku energii wirtualnej elektrowni. Projekt odpowiada celowi programu dena-RES, czyli wprowadzaniu niemieckich technologii na rynki krajów trzecich, aby wykorzystać istniejące tam szanse rynkowe. Istotne są w realizacji tego celu kompetencje e2m – agregację instalacji w różne grupy jednostek aktualnie o całkowitej mocy zainstalowanej 3 200 MW, handel 24 godziny na dobę i wsparcie stabilności sieci przez umiejętne wykorzystanie elastyczności loklanych zasobów.

Dalszym celem jest stworzenie na polskim rynku trwałej struktury sprzedażowej i użytkowej. Obejmuje to oprócz eksploatacji elektrowni również doradztwo i wsparcie przy tworzeniu możliwości zdalnego sterowania polskich instalacji wytwarzania lub odbioru energii elektrycznej oraz włączenie ich do elektrowni agregacyjnej. e2m zarządza już kompletną infrastrukturą dla bezpiecznej eksploatacji wirtualnych elektrowni i jest certyfikowana na całą Europię. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym.

Projekt dena-RES Polska jest realizowany w ramach powołanego przez dena do życia i wspieranego przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach “Inicjatywa Eksportowa Energia” programu dena-RES.

Niemiecka Agencja Energii Agentur (dena)

Deutsche Energie-Agentur (dena) – Niemiecka Agencja Energii – jest centrum kompetencji efektywności energetycznej, odnawialanych źródeł energii i inteligentnych systemów energetycznych. Celem dena jest by energia była wytwarzana i wykorzystywana możliwie wydajnie, niezawodnie, tanio i przyjaźnie dla klimatu – na poziomie narodowym i międzynarodowym. W tym celu dena współpracuje z działaczami sceny politycznej, gospodarczej i społecznej. Udziałowcami dena jest Republika Federalna Niemiec, Grupa Bankowa KfW, Allianz SE, Deutsche Bank AG oraz DZ BANK AG. www.dena.de/en

Niemiecka Inicjatywa Eksportowa Energia

Transfer doświadczeń z branży energetycznej, promowanie handlu zagranicznego oraz wsparcie rozwoju międzynarodowej współpracy są częścią Niemieckiej Inicjatywy Eksportowej Energia, koordynowanej i finansowanej przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki. Inicjatywa ta umożliwia nawiązywanie kontaktów i wykorzystwanie szans biznesowych w Niemczech i za granicą, prezentuje projekty pilotażowe oraz ułatwia budowanie potencjału. www.german-energy-solutions.de/en

Program dena-Renewable-Energy-Solutions (Program dena-RES)

W ramach programu dena-RES Deutsche Energie-Agentur (dena) – Niemiecka Agencja Energii – wspiera przedsiębiorstwa branży energii odnawialnych w rozpoczynaniu działalności na nowych rynkach. Na atrakcyjnych rynkach docelowych zostaje na reprezentatywnych budynkach przy wsparciu promocyjnym i reklamowym instalowana infrastruktura energetyczna, która jest następnie obszernie wspierana poprzez działania PR-owe, marketingowe i szkoleniowe. Te wspieranie przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki (BMWi) w ramach „Inicjatywy Eksportowej“ projekty pokazowe mają na celu prezentację jakości niemieckich produktów branży energii odnawialnej i ułatwienie uczestniczącym przedsiębiorstwom wejście na rynek z długofalową perspektywą. www.german-energy-solutions.de/en/res