Rynek energii w Polsce

Polska również w średniej perspektywie stawia na konwencjonalne nośniki energii, jak węgiel. Kraj widzi potencjał innowacji w wysoce sprawnych elektrowniach węglowych, które emitują 25% mniej CO₂ i są niezależne od importu. Jednocześnie liczba instalacji rozproszonych wzrosła tak bardzo, że mogą one być wykorzystywane na rynku i dla stabilizacji sieci. Przede wszystkim ważnym tematem jest optymalizacja wykorzystania naturalnych zasobów.

W ramach wprowadzonej w lipcu 2016 nowej ustawy o OZE doszło do zmiany mechanizmu wsparcia energii odnawialnej. Dla większych instalacji został wprowadzony system aukcyjny, dotychczasowy system wsparcia oparty o zielone certyfikaty funkcjonuje nadal dla istniejących instalacji. W przypadku małych instalacji do 10 kW przewidziane są stałe taryfy na okres 15 lat. Będzie to wspierać m.in. tzw. prosumentów. Co prawda w Polsce znane jest ograniczenie instalowanej mocy (800 MW), ale wystarczy ono, aby wspierać rynek instalacji fotowoltaicznych i biogazu.