Rynek energii w Skandynawii

Również w Skandynawii w coraz większym energia odnawialna wypiera klasyczne technologie wytwarzania, jak energię z węgla. Dzięki spadającym cenom prądu produkcja staje się coraz bardziej nierentowna. W szczególności siła wiatru jest wspierana przez państwo na szerokim froncie.

Tak, jak w Europie Środkowej, również w Skandynawii rozbudowa energii odnawialnych jest pożądana politycznie, Dania już do roku 2020 chce pokrywać produkcję prądu w 70% z energii odnawialnej. Finlandia postawiła sobie za cel przestawienie do roku 2020 50% całego zużycia prądu (prąd, ciepło, komunikacja) na energię odnawialną. Punktem centralnym wsparcia energii odnawialnej w Finlandii jest energia wiatrowa. Celem jest podwyższenie produkcji rocznej z 2,3 TWh (2015) do 9 TWh (2025). W Norwegii udział energii odnawialnej der EE ma w takim samym okresie w przypadku produkcji prądu i ciepła ma wynosić 67 %. Głównym nośnikiem energii będzie woda. Szwecja z kolei planuje, że wartość ta wyniesie w zaopatrzeniu w energię (prąd, ciepło, paliwa) 50%. Do 2020 moc z instalacji wiatrowych ma być pięciokrotnie wyższa.