Szanse

Aktywny handel i efektywne zagospodarowanie portfeli wytwarzania i zużywania energii za pomocą wirtualnych elektrowni już dziś obiecują dodatkowe przychody w stosunku do stałego wynagrodzenia przez GSE. Również we Włoszech należy zakładać, że rynek energii regulacyjnej otworzy się w przyszłości na rozproszone instalacje wytwarzania i zużywania energii i że – jak w Niemczech – wirtualna elektrownia będzie pełnić ważną rolę przy integracji małych rozproszonych instalacji energii odnawialnej na rynku energii regulacyjnej.