Ochrona danych

Energy2market GmbH cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej www.e2m.energy i z Państwa zainteresowania naszą firmą. Poważnie traktujemy ochronę i bezpieczeństwo powierzonych nam Państwa danych osobowych.

Ważne jest dla nas, aby wiedzieli Państwo, jakie dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z naszych ofert i usług oraz w jaki sposób je później wykorzystujemy.

Niniejsze wskazówki zawierają informacje na temat danych, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy, a także nasze zobowiązanie do właściwego obchodzenia się z gromadzonymi przez nas danymi osobowymi.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Energy2market GmbH

Weißenfelser Str. 84

04229 Leipzig

Nasz inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, panią Susann Staake, można kontaktować się listownie pod podanym powyżej adresem z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub drogą elektroniczną na adres: datenschutz@e2m.energy.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzane przez nas dane obejmują dane klientów, pracowników i kandydatów do pracy, jak również dane dostawców w zakresie wymaganym do realizacji celów określonych w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Wejście na naszą stronę internetową

Rejestrujemy i przechowujemy adres IP przypisany Państwa komputerowi w celu przekazania do Państwa komputera treści naszej strony internetowej (np. tekstów, obrazów, plików do pobrania itp.) (por. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy również te dane w celu identyfikacji i śledzenia nadużyć. Podstawą prawną jest tu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i przeprowadzanych na niej transakcji. Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za procedury poufności tych innych stron. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych odnosi się wyłącznie do danych zebranych przez Energy2market GmbH.

Inne cele

Dane osobowe będą również przetwarzane przez nas, jeśli przekażą nam je Państwo z własnej inicjatywy. Za taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku przetwarzania Państwa sprawy, np. zapytania lub zamówienia biuletynu. Podstawą prawną w tym zakresie jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Klienci

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów są cele przed i po zawarciu umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub zgoda klientów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ e2m wymaga ich w celu wykonania i wypełnienia odpowiedniej umowy lub realizuje zgodne z nimi cele. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

http://www.e2m.energy/files/e2m/Downloads/Ueber%20e2m/e2m_Datenschutzverordnung_180905.pdf

Kandydaci

Dane osobowe przetwarzamy również w związku z podaniami o pracę, o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy z nami lub do obrony przed roszczeniami powstałymi w ramach procedury aplikacyjnej. Podstawą prawną jest § 26 ust. 1 w związku z ust. 8 S. 2 BDSG lub Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przekazywanie osobom trzecim

Korzystamy częściowo z usług dostawców, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (np. do celów marketingu mailowego, jako dostawcy usług pocztowych lub w celu wsparcia przetwarzania zapytań klientów, również np. jako dostawcy usług finansowych i ubezpieczeniowych). Informacje te są przekazywane osobom trzecim do dalszego przetwarzania. Zewnętrzni usługodawcy są przez nas starannie dobierani i regularnie sprawdzani. Wszyscy usługodawcy przetwarzają dane na nasze zlecenie i w związku z tym są przez nas zobowiązani między innymi do traktowania Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności są oni zobowiązani do traktowania Państwa danych w sposób ściśle poufny; zabrania się im przetwarzania tych danych również w celach innych niż uzgodnione. Przekazanie danych takim wykonawcom odbywa się na podstawie Art. 28 ust. 1 RODO.

Nie sprzedajemy danych stronom trzecim, ani nie wprowadzamy ich na rynek w inny sposób.

Ponadto Państwa dane osobowe są przekazywane bez Państwa wyraźnej zgody organom ścigania, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia sprzecznego z prawem korzystania z naszych usług lub w celu wszczęcia procedury dochodzeniowej. Dane mogą być również przekazane, jeżeli służy to egzekwowaniu warunków użytkowania lub innych porozumień. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do przekazywania informacji określonym organom publicznym na ich żądanie. Są to organy ścigania, organy, nakładające kary za wykroczenia oraz organy podatkowe. Podstawę prawną stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Planowane przekazywanie danych do państw trzecich

Nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich, jednak w razie takiego przekazania zagwarantowane zostanie spełnienie odpowiednich wymogów prawnych. W szczególności zostaniecie Państwo poinformowani o danych odbiorcach lub kategoriach odbiorców zgodnie z wymogami prawa.

Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to również zakupu usług zewnętrznych. Skuteczność naszych środków bezpieczeństwa jest sprawdzana, a środki te są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

Cookies

Kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu umieszczany jest plik cookie (bardzo mały plik tekstowy). Po wyrażeniu zgody będzie on wykorzystywany do uzyskania spersonalizowanego wyniku wyszukiwania i do pomocy nam w zbieraniu statystyk odwiedzin na niniejszej stronie. Mają Państwo możliwość odmowy korzystania z cookies. W tym celu należy sprawdzić ustawienia przeglądarki.

Gromadzimy pewne dane o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu użytkownika, w tym (w szczególności): adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas użytkowania, adresy stron internetowych, za pośrednictwem których użytkownik wszedł na naszą stronę internetową.

Dane te są wykorzystywane w pracy naszego serwisu, do utrzymania jego jakości oraz do generowania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania z serwisów internetowych. Jeśli ustawiliście Państwo przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, możecie Państwo przeglądać większość naszej strony internetowej, ale nie możecie zarejestrować się jako jej członek.

Korzystanie z Google Universal Analytics

Niniejsza  strona korzysta z Google Universal Analytics, internetowego serwisu analitycznego Google Inc. “(“Google”). Google Universal Analytics używa plików “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownik z niej korzysta. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Na naszej stronie internetowej włączona jest anonimizacja, dzięki czemu adresy IP użytkowników są skracane przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Universal Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Możecie Państwo zapobiec zbieraniu danych przez Google Universal Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out w taki sposób, aby uniemożliwić w przyszłości zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:  Google Analytics deaktivieren

 

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod  http://www.google.de/privacy.html.

Należy pamiętać, że niniejsza strona korzysta z Google Universal Analytics z rozszerzeniem kodu “anonymizeIp”, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP) i wykluczyć bezpośrednie odniesienia osobiste.

________________________________________

Integracja wtyczek dla portali społecznościowych

Nasza strona internetowa używa przycisków w celu przekierowania do następujących portali społecznościowych:

Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburg – Deutschland)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)

Przyciski te są oznaczone logo odpowiedniego portalu społecznościowego. Nie są to jednak zwykłe wtyczki społecznościowe, lecz przyciski z podpiętymi linkami. Dopóki przyciski te nie zostaną kliknięte, żadne dane nie są przesyłane do portali społecznościowych. Dopiero po kliknięciu na te przyciski i zadeklarowaniu zgody na komunikację z serwerami odpowiednich serwisów społecznościowych, przyciski te stają się aktywne, a połączenie jest nawiązywane i wykorzystywane zgodnie z instrukcją użytkowania danych danego portalu.

Po kliknięciu przycisku odpowiada on wtyczce udostępniające. Serwis społecznościowy otrzymuje informacje o odwiedzanej stronie, które możecie Państwo udostępniać swoim kontaktom w serwisie społecznościowym. Jeśli chcecie Państwo “udostępniać” takie informacje, musicie być zalogowani. Bez zalogowania zostaniecie Państwo przeniesieni na stronę logowania w portalu społecznościowym, na który kliknęliście, a więc wyjdziecie ze strony e2m. Po zalogowaniu, zostanie wysłana informacja, że chcecie zarekomendować odpowiedni artykuł.

Po naciśnięciu przycisku nie mamy wpływu na zbierane dane oraz procesy ich przetwarzania i nie ponosimy za to odpowiedzialności w rozumieniu RODO.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez odpowiednie portale społecznościowe, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w poniższych źródłach informacji:

Standardowe okresy usuwania danych

Ustawodawca ustanowił różne okresy i obowiązki w zakresie zatrzymywania danych. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Dane zostaną usunięte lub anonimizowane anonimowymi, jeśli cele określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych przestaną mieć zastosowanie. Jeżeli niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie zawiera innych, odmiennych przepisów dotyczących przechowywania danych, zgromadzone przez nas dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów, dla których zostały zgromadzone.

Prawa, dotyczące przetwarzania danych osobowych

– Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do żądania od nas w każdej chwili informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą, w zakresie art. 15 RODO.

– Prawo do poprawienia nieprawidłowych danych: Mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego poprawienia wszelkich danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli są one nieprawidłowe (art. 16 RODO).

– Prawo do usunięcia: Mają Państwo prawo do natychmiastowego usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”) danych osobowych, które Was dotyczą, jeśli istnieją przyczyny prawne zgodnie z art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli spełnione są warunki zgodnie z art. 18 RODO. Według tego przepisu ograniczenie przetwarzania może być konieczne w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie zezwala na usunięcie danych osobowych, a zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, o ile nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad powodami, którymi kieruje się osoba, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO. Mają Państwo prawo do otrzymywania dotyczących Państwa danych, które nam Państwo udostępnili, w popularnym, uporządkowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, takiej jak inny usługodawca.

Prawo sprzeciwu: Mają Państwo zgodnie z Art. 21 RODO prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, która wynika m.in. z Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub przetwarzanie to służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod podanym powyżej adresem kontaktowym.

________________________________________

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W takim przypadku data pod “Status” zostanie odpowiednio zmieniona, a na stronie pojawi się powiadomienie.

 

Energy2market GmbH

Inspektor ochrony danych osobowych

Stan: 16.05.2018 r.