Technologie wytwarzania

Stopień rozwoju poszczególnych technologii wytwarzania jest uzależniony od krajowych warunków dla ich tworzenia i funkcjonowania. I tak np. w regionach alpejskich tradycyjnie znaczenie ma energia wód, a w krajach nad Morzem Północnym i Bałtyckim energia wiatru.

Instalacje słoneczne
Aktualnie fotowoltaika pokrywa 3,5% całkowitego zapotrzebowania na prąd w Europie i 6% obciążenia w okresach szczytowych.

Energia wiatrowa
W roku 2014 zainstalowanych było w Europie 134 GW mocy. Ponad 1/4 z tego dają instalacje wiatrowe z Niemiec, Hiszpanii i Wlk. Brytanii.

Energia wodna
Energią odnawialną o najdłuższej tradycji jest energia wodna z 35% udziałem w miksie energetycznych Europy.

Biogaz
Instalacje biogazu do roku 2020 wytworzą w Europie do 8,6 GW mocy.

Kogeneracja
Wiele tysięcy jednostek kogeneracyjnych i stanowi siłę napędową przełomu energetycznego. W niezawodny sposób produkują one ciepło i prąd.

Gaz z wysypiskowy

W Niemczech zainstalowane jest 250 MW mocy wytwórczej energii elektrycznej z gazu, pochodzącego z wysypisk śmieci. 1 m³ ma wartość opałową podobną do 1/2l oleju opałowego.

Biomasa
50% produkowanych w Niemczech peletów drzewnych jest spalane w elektrowniach holenderskich i belgijskich.