Co to jest wirtualna elektrownia?

energy marketWitualna elektrownia

Jako wirtualną elektrownię określa się łączenie mocy jednostek produkujących lub zużywającycj energię elektryczną. Mogą to być instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, biogazownie, elektrownie wodne, oczyszczalnie ścieków oraz agregaty kogeneracyjne.”Wirtualny” oznacza w tym przypadku: Tysiące rozproszonych jednostek produkcyjnych są połączone przez oprogramowanie i dyspozytornię i sterowane według zapotrzebowania, a ich moc jest udostępniana na rynkach. Z tego powodu mówi się o elektrowniach kombi lub agregacyjnych.

Wirtualne elektrownie są Infrastrukturą Krytyczną (KRITIS). W Niemczech operatorzy elektrowni wirtualnych są pod specjalnym nadzorem w ramach realizacji planu KRITIS Federalnego Urzędu Ochrony Ludności i Pomocy w przydaku Klęsk i Katastrof oraz Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Techniki Informacyjnej. Do 31 stycznia 2018r. należy certyfikatem ISO-27001 wykazać realizację katalogu bezpieczeństwa komputerowego. Firma e2m sppełnia te wymagania już od jesieni 2015 r.