Interfejsy

Olbrzymia fragmentacja instalacji wytwórczych i odbiorczych wymaga dokładnej co do sekundy i ciągłej wymiany danych z wirtualną elektrownią, aby mogła ona takie dane produkcyjne instalacji ciągle analizować, oceniać i łączyć ze sobą. Jest to podstawą do tego bygenerować dla operatorów tych instalacji dodatkowe dochody.

Niezbęde jest do tego zastosowanie lokalnie nowoczesnej infrastruktury sterującej. Jednym z warunków jest np. aby interfejsy mówiły w języku operatora sieci przesyłowych. Rozwiązaniem jest wprowadzenie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siecii Przesyłowych ram technicznych i warunków dodatkowych świadczenia takich regulacyjnych usług systemowych. Innym warunkiem jest, aby przesył danych między rozproszonymi źródłami energii i wirtualną elektrownią odbywał się dwukierunkowo, co umożliwia zalne sterowanie tymi jednostkami.

Najnowocześniejsze systemy regulacji i komunikacji umożliwiają już udział we wszystkich powszechnie wdrozonych rynkach energii regulacyjnej, rozproszoną archiwizajcję danych i przenoszenie danych LTE oraz zdecentralizowaną pracę na podstawie grafików wytwarzania. Dzięki możliwości ciągłego dopasowania między wirtualną elektrownią i jednostką kontrolą, ta ostania umożliwia zoptymalizowany handel na Rynku Dnia Bieżącego.

Decydujące przy tym jest, że funkcja pierwotna jednostki technicznej lub też nadrzędnego sterowania ma zawsze priorytet. Restrykcje, dotyczące zdolności zdalnego sterowania są ustalanez operatorem instalacji, podobnie jak dopuszczalne sygnały i zakresy pobieranej energii.