Bezpieczny handel energią i zarządzanie wirtualnymi elektrowniami

Bezpieczny handel energią i zarządzanie wirtualnymi elektrowniami

Zarządzanie wirtualnymi elektrowniami wymaga spełnienia najwyższych standardów jakości, ryzyka i bezpieczeństwa. Składają się na nie wysoce dostępny, zabezpieczony przed awariami i w dużym stopniu zautomatyzowany obrót energią elektryczną całą dobę oraz ciągłą eksploatację wirtualnej elektrowni. Są to istotne czynniki sukcesu, które gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów na dynamicznym rynku europejskim.

Znaczące jest w szczególności odpowiednie zaprojektowanie infrastruktury komputerowej, które gwarantuje bezpieczny dostęp do rynku transakcji, giełd i operatorów sieci przesyłowych:

  • Infrastruktura IT w miarę możliwości geo-redundantna (przestrzennie rozproszone i autarkiczne centra komputerowe)
  • Centra komouterowe o wysokim standardzie bezpieczeństwa, które dysponują redundantnym zaopatrzeniem w energię i wielokrotnie redundantnymi połączeniami transmisji danych
  • Infrastruktura IT o dostępności niemal 100% i możliwie zwizualizowaną farmą lub farmami serwerów
  • Lokalizacja o redundantnym zaopatrzeniu w energię elektryczną i dane
  • Dedykowany, redundantny sprzęt awaryjny z połączeniem komórkowym i/lub LAN w celu czasowego i/lub przestrzennego pokonania ciężkich awarii
  • Specjalne plany działań awaryjnych dla organizacji przedsiębiorstwa
  • Regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz ćwiczenia w celu potwierdzenia i ciągłego ulepszania koncepcji bezpieczeństwa